• Pon - Pt : 7:00 - 17:00
  • +48 85 744 54 98
  • izr@izr.pl

  Analizy i opracowania przedinwestycyjne

  Analizy i opracowania przedinwestycyjne Biznes plan przedsięwzięcia „Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zakład wyrobu swiec i zniczy” / Program SAPARD Schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu SAPARD Działanie 4.3....

  Dokumenty i opracowania planistyczne

  Dokumenty i opracowania planistyczne „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski” „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bielsk Podlaski” „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielsk Podlaski” „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielsk Podlaski” „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szepietowo” „Program Ochrony...

  Opracowania środowiskowe

  Opracowania środowiskowe

  Dokumentacje i opracowania projektowe

  Dokumentacje i opracowania projektowe Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Brzozówce (Gmina Kadzidło) wraz z harmonogramem i kosztorysem robót zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach” „Projekt rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów w...