Budowa Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 82

  Inwestycje zrealizowane Budowa Sądu Rejonowego w Grajewie Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Sądu Rejonowego w Grajewie wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania zlokalizowaną przy ul. Wojska...

  Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Inwestycje zrealizowane Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku...

  Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu

  Inwestycje zrealizowane Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu IZR sprawował nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz budynku Centrum Genomu wraz z rozbiórką i budową doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej oraz budową doziemnej...

  Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamnehofa w Białymstoku

  Inwestycje zrealizowane Budowa Centrum Psychiatrii USK i UDSK im. l. Zamenhofa w Białymstoku Instytut Zrównoważonego Rozwoju świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w  Białymstoku”...

  Dworzec PKP Białystok

  Inwestycje zrealizowane Dworzec kolejowy BIAŁYSTOK Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Białystok”   W ramach zadania wykonano Przebudowę zabytkowego budynku Dworca PKP w Białymstoku, w ramach której dokonano przebudowy...

  Budowa zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie

  Inwestycje zrealizowane Budowa zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie Instytut Zrównoważonego Rozwoju świadczył usługę kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie"    Całkowita  wartość robót...

  Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociagowej

  Inwestycje zrealizowane Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie IZR świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem  nr 1, 3, 17, 18, 19 w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i...

  BOSiR Dojlidy Białystok

  Inwestycje zrealizowane BOSiR Dojlidy Biznes plan przedsięwzięcia „Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zakład wyrobu swiec i zniczy” / Program SAPARD Schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu SAPARD Działanie 4.3....

  WFOŚiGW Gdańsk

  Inwestycje zrealizowane WFOŚiGW Gdańsk W ramach powyższego zadania sprawowano funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku wraz z infrastrukturą"...

  Rozbudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów

  Inwestycje zrealizowane Rozbudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Inżyniera Kontraktu nad realizacją Kontraktów na roboty budowlane i budowlano-montażowe w ramach dla Projektu pn. "Rozbudowa Instalacji...

  Analizy i opracowania przedinwestycyjne

  Analizy i opracowania przedinwestycyjne Biznes plan przedsięwzięcia „Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zakład wyrobu swiec i zniczy” / Program SAPARD Schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu SAPARD Działanie 4.3....

  Dokumenty i opracowania planistyczne

  Dokumenty i opracowania planistyczne „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski” „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bielsk Podlaski” „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielsk Podlaski” „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielsk Podlaski” „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szepietowo” „Program Ochrony...

  Opracowania środowiskowe

  Opracowania środowiskowe

  Dokumentacje i opracowania projektowe

  Dokumentacje i opracowania projektowe Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Brzozówce (Gmina Kadzidło) wraz z harmonogramem i kosztorysem robót zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach” „Projekt rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów w...