Inwestycje zrealizowane

  Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu

  IZR sprawował nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz budynku Centrum Genomu wraz z rozbiórką i budową doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej oraz budową doziemnej instalacji poczty pneumatycznej oraz zagospodarowaniem terenu

   

  W ramach inwestycji powstały dwie niezależne jednostki :

  –  budynek Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej,

  – budynek Centrum Genomu

   

  Całkowita  wartość robót budowlanych: 22 922 787,99 zł brutto