Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie

    Inwestycje w trakcie realizacji Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku IPN przy ul. Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczy usługę Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku...

    Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap

    Inwestycje w trakcie realizacji Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap Instytut Zrównoważonego Rozwoju realizuje usługę kompleksowe prowadzenie usługi Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu pn. "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku...