Inwestycje w trakcie realizacji

    Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap

    Instytut Zrównoważonego Rozwoju realizuje usługę kompleksowe prowadzenie usługi Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce- III etap” 

    Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 

    Całkowita  wartość robót budowlanych: