o-nas3

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

  jest firmą konsultingową, specjalizującą się w doradztwie w zakresie inwestycji w obszarze infrastruktury, głównie zaś przedsięwzięć wodno-ściekowych oraz gospodarki odpadami. To co sugeruje już sama nazwa firmy – kreujemy rozwiązania i technologie przyjazne dla środowiska naturalnego i dla człowieka. W naszym doradztwie ważna jest też zasada optymalizacji wydatków: proponowane rozwiązania eliminują zbędne koszty. Co więcej – wskazują źródła finansowania projektów i obejmują sporządzenie optymalnego montażu finansowego.

   

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

  to zespół wykwalifikowanych pracowników. Wspierają ich eksperci i konsultanci – pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych. Są to inżynierowie i ekonomiści. Dzięki takiemu zespołowi, jesteśmy w stanie zmierzyć się z problemami technicznymi i finansowymi, które napotykają inwestorzy – tak publiczni, jak i prywatni.

  2012goldpl_h

  centrumlogo1