Inwestycje w trakcie realizacji

    Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku IPN przy ul. Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie

    Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczy usługę Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Stefa Czarnieckiego 3 w Krakowie”  

     

    Wartość robót budowlanych: ponad 100 mln zł brutto