Inwestycje zrealizowane

    Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie

    IZR świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem  nr 1, 3, 17, 18, 19 w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” 

    Ww. Projekt współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020″

    Całkowita  wartość robót budowlanych:  34 615 760,07zł brutto