Dokumentacje i opracowania projektowe

  Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Brzozówce (Gmina Kadzidło) wraz z harmonogramem i kosztorysem robót zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach”

  • „Projekt rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów w Gminie Mielnik”

  • „Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Suchowoli wraz z harmonogramem i kosztorysem robót zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach”

  • „Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czerwińskie, gmina Baranowo”

  „Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w m. Turośl, gm. Turośl wraz z harmonogramem i kosztorysem robót zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach”

  • „Projekt termomodernizacji obiektów będących własnością gminy Suraż: a) budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynki, b) budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimnochy Świechy, c) budynekświetlicy wiejskiej w miejscowości Zawyki, d) budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowale”

  • Koncepcja miejskiego układu drogowego w powiązaniu z projektowaną lokalizacją Galerii Handlowej przy ulicy Przędzalnianej w Białymstoku

  • Dokumentacja projektowa „Remont i przebudowa wiaduktu w ul. Dąbrowskiego – Al. Solidarności w Białymstoku wraz z obiektami inżynierskimi”

  Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 i 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Zwodzieckie – Nowosady – Hajnówka

  • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu dróg gminnych, niezbędna do wykonania robót drogowych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę: ulica we wsi Doktorce oraz ulica Zakościelna w Surażu

  • Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ul. Świerkowej, Sosnowej, Akacjowej, Leśnej, Lipowej, Wierzbowej, Brzozowej, Klonowej, Krzywej i Górnej; dokumentacja techniczna na przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Wysokiej na terenie miasta Siemiatycze

  • „Projekt techniczny na budowę drogi rolniczej w Karakulach wraz ze specyfikacją techniczną, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim”

  • Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego w Bielsku Podlaskim