Inwestycje zrealizowane

    Rozbudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów

    Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Inżyniera Kontraktu nad realizacją Kontraktów na roboty budowlane i budowlano-montażowe w ramach dla Projektu pn. „Rozbudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów”    

    Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

    Zrealizowana na terenie PGK Zambrów w Czerwonym Borze linia sortowania odpadów komunalnych zapewnia przetwarzanie ok 30 000Mg/rocznie

    Całkowita  wartość robót budowlanych: 16 032 937,02 zł brutto