Inwestycje zrealizowane

    Budowa zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie

    Instytut Zrównoważonego Rozwoju świadczył usługę kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie” 

     

    Całkowita  wartość robót budowlanych: 70 110 000,00 zł brutto

    Wartość inwestycji:  104 000 000,00zł brutto