Inwestycje zrealizowane

    Budowa Sądu Rejonowego w Grajewie

    Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Sądu Rejonowego w Grajewie wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania zlokalizowaną przy ul. Wojska Polskiego 82 

    Całkowita  wartość robót budowlanych: 30 860 722,78zł brutto