Inwestycje zrealizowane

    WFOŚiGW Gdańsk

    W ramach powyższego zadania sprawowano funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku wraz z infrastrukturą”

    Łączna wartość robót budowlanych: 6 892 214,62 zł brutto