Inwestycje zrealizowane

    Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

    Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” 

     

    Całkowita  wartość robót budowlanych: 7 173 709,63 zł brutto