Dokumenty i opracowania planistyczne
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Supraśl”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zambrów”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Myszyniec”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nur”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sanniki”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łapy”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bielsk Podlaski”
  • „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Giby”
  • „Strategia Rozwoju Miasta Augustów”
  • „Strategia Rozwoju Lokalnego Powiaty Krasnostawskiego na lata 2007-2020 wraz z wynikającym z niej Wieloletnim Planem Inwestycyjnym”
  • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zambrów na lata 2005-2015”
  • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustów”
  • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk”
  • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo”
  • „Powiatowa Stratega Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – powiat miński”
  • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lipsk na lata 2007 – 2016”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Monieckiego”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Monieckiego”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grajewskiego”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiejskiej Wysokie Mazowieckie”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Piekuty”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klukowo”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łapy”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Grajewo”
  • „Projekt systemu selektywnej zbiórki odpadów dla Miasta Grajewo”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dubicze Cerkiewne”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dubicze Cerkiewne”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Narewka”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Narewka”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Zambrów”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zambrów”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylin Borzymy”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sokoły”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czyżew Osada”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bielsk Podlaski”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielsk Podlaski”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielsk Podlaski”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szepietowo”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanowiec”
  • „Program Ochrony Środowiska dla gminy Kulesze Kościelne”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołaki Kościelne”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaki Kościelne”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Andrzejewo”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brok”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orla”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Orla”
  • „Plan Gospodarki Odpadami wraz z metodyką wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Gminie Łyse”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Myszyniec”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Myszyniec”
  • „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turośl”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośl”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Giby”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kadzidło”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kadzidło”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pasłęk”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Młynary”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rychliki”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilczęta”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczęta”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Elbląg”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Elbląg”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brok”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Dobre Miasto”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Godkowo”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Godkowo”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sochaczew”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Sochaczew”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baranów”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Baranów”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Jaktorów”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mrozy”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Mrozy”
  • „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylin Borzymy”
  • „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kobylin Borzymy wraz z załącznikiem Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”
  • „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokoły”
  • „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Domanice”
  • „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Domanice”
  • „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”
  • „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 (za okres 2005-2006)”
  • „Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego za okres od 26 lutego 2004 r. do 31.12.2006 r.”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Turośń Kościelna”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zambrów na lata 2007-2032”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sokoły”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turośl”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Domanice”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Knyszyn”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kobylin Borzymy”
  • „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Supraśl”
  • „Koncepcja gospodarki ściekowej w Gminie Giby”

  • „Operat Gospodarki Odpadami z terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Turośl Gmina Turośl ”
  • „Analiza możliwości składowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Choroszcz”
  • „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośl”