• Pon - Pt : 7:00 - 17:00
  • +48 85 744 54 98
  • izr@izr.pl

  Gospodarka odpadami opakowaniowymi

  W ramach Projektu Centrum Zielonych Technologii przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla pracowników jednostek sektora MŚP – beneficjenci podnieśli swoje kwalifikacje oraz zwiększyli efektywności prowadzenia działalności w zakresie gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych; na bazie powstałych materiałów uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie prowadzić tego typu działalność;

  Opracowaliśmy projekty techniczne modułowych pojemników do gromadzenia odpadów opakowaniowych, ich wykonanie oraz dostosowanie worków polipropylenowych tkanych do potrzeb systemu gromadzenia odpadów opakowaniowych – działanie ma na celu stworzenie modelowego zestawu narzędzi do podnoszenia umiejętności teoretycznych i praktycznych beneficjentów ostatecznych, a w dalszej kolejności do podniesienia konkurencyjności grup docelowych;

  Zorganizowaliśmy zajęcia praktyczne, podczas których został przetestowany praktycznie model szkoleniowy – beneficjenci uczestniczyli w 5 jednodniowych zajęciach na terenie własnej gminy oraz w 3 zajęciach terenowych – łącznie 28 dni; zajęcia w większości przypadków przyjęły formę zajęć praktycznych;

  Pobierz materiały szkoleniowe:

  ⇒ odpady opakowaniowe

  ⇒ odpady biodegradowalne

  ⇒ odpady niebezpieczne