EURESP+

   

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu EURESP+, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zwiększania konkurencyjności i efektywności poprzez adaptację działań prośrodowiskowych.

  W ramach projektu przedsiębiorcy z branży:

  –         metalowej,

  –        elektrycznej,

  –        elektronicznej,

  –        tekstylnej

  mogą uzyskać 80% dofinansowanie do usług środowiskowych, świadczonych przez Instytut.

   

  Wśród usług objętych projektem znajdują się wszelkie usługi w zakresie:

  – przeprowadzenia analizy działalności przedsiębiorstwa w kontekście obowiązków w zakresie ochrony środowiska,

  – opracowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych (raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć),

  – opracowania dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,

  – opracowania dokumentów w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie (sprawozdawczość, wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie)

  – i inne.