• Pon - Pt : 7:00 - 17:00
  • +48 85 744 54 98
  • izr@izr.pl

  Projekt Centrum Zielonych Technologii

  Projekt Centrum Zielonych Technologii (CZT), to forma współpracy oparta przede wszystkim na działaniach zmierzających do wyrównania szans na rynku pracy. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, programu będącego elementem strategii Unii Europejskiej, w większości finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez rozwiązywanie problemów nierówności, dyskryminacji i ograniczonego dostępu do rynku pracy.

  Partnerstwo Centrum Zielonych Technologii prowadzi działania w obrębie małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego. Celem Projektu CZT jest wsparcie właścicieli i pracowników sektora MŚP oraz aktywizacja społeczności lokalnych w podejmowaniu działań w ramach „zielonych technologii”, z wykorzystaniem, a jednocześnie poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

  W ramach Projektu prowadzone jest doradztwo, bezpłatne szkolenia, warsztaty i prezentacje, dotyczące 6 obszarów tematycznych:

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • gospodarowanie odpadami opakowaniowymi,
  • tradycyjne budownictwo i pokrycia dachowe,
  • ekoturystyka oraz markowe usługi i produkty ekoturystyczne,
  • produkty regionalne,
  • odnawialne źródła energii.

   

  Przejdź do strony www Centrum Zielonych Technologii

  Depositphotos_1715086_l kopia

  Nasza rola w Projekcie

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. jako Partner w Projekcie Centrum Zielonych Technologii zajmuje się:

  Partnerzy Projektu Centrum Zielonych Technologii

  Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW” (Administrator Projektu)

  logo-pspnarew

  15-281 Białystok
  Legionowa 28 lok 607
  tel/fax: 085 749-99-60 (62)
  email: biuro@pspnarew.org.pl
  www.pspnarew.org.pl

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  logo-up
  15-354 Białystok
  ul. Pogodna 22
  tel: 085 74-97-200,
  085 74-97-227
  fax: 085 74-97-209
  email: edyta.minkiewicz@praca.gov.pl
  http://www.apraca.pl/biwu

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju
  Sp. z o.o.

  logo-izr

  15-879 Białystok
  ul Św. Rocha 5 lok 202
  tel: 085 74-45-499
  fax: 085 74-45-498
  email: izr@izr.pl
  www.izr.pl

  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

  logo-wsa

  18-402 Łomża
  ul. Wojska Polskiego 161
  tel: 086 21-69-497
  fax: 086 21-51-189
  email: zzfue@wsa.edu.pl
  www.wsa.edu.pl/equal/equal.html

  EKOTON s.c.

  logo-ekoton

  15-879 Białystok
  ul. Św. Rocha 5 lok 210 A
  tel: 085 744-56-51
  tel/fax: 085 744-67-95
  e-mail:  biuro@ekoton.pl
  www.ekoton.pl

  Bio-Wat Sp. z o.o.

  logo-biowat

  15-879 Białystok
  ul. Św. Rocha 5 lok. 206
  tel: 085 74-01-520
  fax: 085 74-01-521
  e-mail: biuro@biowat.pl
  www.biowat.pl

  Forum Inicjatyw Rozwojowych

   logo-fir

  15-077 Białystok
  ul. Warszawska 34 (III piętro)
  tel./fax: (085) 675 00 17
  (085) 654 58 97
  www.fir.org.pl

  Biuro Inicjatyw Rozwojowych

  logo-bir

  15-077 Białystok
  Warszawska 34 (III piętro)
  tel: 48 85 664 23 41
  tel./fax: 48 85 664-21-68
  email: office@bir.com.pl
  www.bir.com.pl

  equal_logoFlagaUEefs_logo

  Projekt jest finansowany ze środków publicznych.
  Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL