• Pon - Pt : 7:00 - 17:00
  • + 85 744 54 99
  • izr@izr.pl

  MASZ PYTANIE? CHCESZ UZYSKAĆ OFERTĘ?

  1
  CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII

  PROJEKT CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII (CZT)

  To forma współpracy oparta przede wszystkim na działaniach zmierzających do wyrównania szans na rynku pracy.

  Więcej
  Zamowienia-publiczne-zatrzymanie-wadium-przez-zamawiajacego-113992-900x900
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  SIEDZIBA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

  Budowa siedziby składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku.

  Więcej
  Depositphotos_10394426_xl-kopia
  NADZORY INWESTORSKIE

  NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

  Inżynier Kontraktu – Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie, wartość projektu: ok. 31 mln PLN

  Więcej
  logo
  EURESP+

  INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O. JEST UCZESTNIKIEM PROJEKTU EURESP+

  Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zwiększania konkurencyjności…

  Więcej

  FOTO

  NASZA OFERTA

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno na rzecz samorządów, jak też przedsiębiorców. Dotyczą one przede wszystkim projektów z zakresu ochrony środowiska i obejmują każdy etap realizacji inwestycji – od studiów przed inwestycyjnych do etapu zarządzania inwestycją.

   

  • plany rozwoju lokalnego;
  • strategie rozwoju;
  • strategie lokalnych grup działania w ramach Programu LEADER;
  • strategie rozwiązywania problemów społecznych;
  • programy ochrony środowiska;
  • plany gospodarki odpadami;
  • sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami;
  • raporty z wykonania programów ochrony środowiska;
  • programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • opracowania koncepcyjne z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej;
  • wstępne studia wykonalności;
  • studia wykonalności wraz z analizami finansowymi i ekonomicznymi;
  • biznes plany;
  • matryce logiczne;
  • montaże finansowe;
  • wnioski aplikacyjne do Funduszy Europejskich;
  • wnioski aplikacyjne do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego;
  • Mechanizmu Finansowego;
  • programy funkcjonalno-użytkowe;
  • SIWZ;
  • oceny i raporty oddziaływania na środowisko, w tym dla obszarów NATURA 2000;
  • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
  • inwentaryzacje zieleni;
  • projekty kompensacji przyrodniczych;
  • dokumentację budowlaną i wykonawczą dla inwestycji drogowych;
  • warunków zamknięcia składowiska z harmonogramem i kosztorysem robót);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu poszanowania energii, gospodarowania odpadami, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami (projekt MATRA „Zrównoważony Rozwój Podlasia”);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu układania tradycyjnych pokryć dachowych (krycie gontem, trzciną/słomą) oraz warsztaty z zakresu zdobienia i wznoszenia budynków w technologii tradycyjnej (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL);
  • wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów.

  Nasze projekty są również finansowane ze środków publicznych.
  Nasze projekty są również realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

  • buildproplus